ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਓ ਪੁੰਗਰੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ, ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੁੰਗਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਰੋਜਾਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰੇ ਛੌਲੇ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ,ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ ਆਦਿ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।

  • ਪੁੰਗਰੇ ਛੌਲੇ ਨੂੰ ਸਪ੍ਰਾਉਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

  • ਪੁੰਗਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੂੱਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਏਨਰਜੇਟਿਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
  • ਪੁੰਗਰੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
  • ਪੁੰਗਰੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਨੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ।
  • ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੁੰਗਰੇ ਛੌਲੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ , ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾਂਓਦੇ ਹਨ ।
  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਪੁੰਗਰੇ ਛੌਲੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਕੈਲਸ਼ਿਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਮਜਬੂਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਇਸਨਾਲ ਜੋੜਾ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ।

  • ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਥਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ ਦੋ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਛੌਲੇ ਮਿਲਾਕੇ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਥਰੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਲੀ ਦੇ ਜਰਿਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ।
  • ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਂਓਦਾ ਹੈ । ਰੋਜਾਨਾ ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਗਲੋਇੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਗ – ਧੱਬੋਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
  • ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਪੁੰਗਰੇ ਛੌਲੇ ਖਾਓ । ਇਸਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਇਰਨ ਤੱਤ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ।
  • ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜਾਨਾ ਪੁੰਗਰੇ ਛੌਲੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਾ ਫੁੱਲਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *