ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਤਹ੍ਰਾਂ ਚਲੇਗੀ ਸ‍ਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਉਗੇ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ

ਸ‍ਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸ‍ਾ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ‍ਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾਉਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡਾ ਸ‍ਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬੈਕਅਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪਾਵਰਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੋਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਹਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਕ‍ੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਮ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਜਲ‍ਦੀ ਹੀ ਡਿਸ‍ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸ‍ਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਸ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ਼ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਂਡਰਾਈਡ ਦਾ ਹਰ ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸ‍ਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।

ਸਿਮ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧ‍ਿਆਨ

ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੂਜੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਾ- ਜਾਂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼‍ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਰੋਮਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਰੋਮਿੰਗ ‘ਚ ਜਲ‍ਦੀ ਜਲ‍ਦੀ ਡਿਸ‍ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਿੰਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਕਅਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ – ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀ ਚੁਣੋ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸ‍ਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ‘ਚ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ (Li‑ion) ਅਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬਿਹਤਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਪੋਲੀਮਰ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੋ।

ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ 0 ਪਰਸੈਂਟ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰੋ। ਡੈੱਡ ਬੈਟਰੀ ਰਿਸ‍ਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ‍ਕਰੀਨ ਟਾਈਮ-ਆਊਟ ਘੱਟ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਤਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬ‍ਲੂਟੂਥ, ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਆਟੋ ਸਿੰਕ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈਟਰੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਪ‍ਸ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕ‍ਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪ‍ਸ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਚ ਰਖਾਂਗੇ, ਬੈਟਰੀ ਉਨੀਂ ਹੀ ਜਲ‍ਦੀ ਖ਼ਤ‍ਮ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *