ਬਿਨਾਂ AC ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਰਗੀ ਠੰਡਕ ਦੇਵੇਗੀ ਕਾਰ, ਬੱਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ

ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦਾ AC ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ AC ਦੇ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਣੀ ਪਵੇਗੀ ਬਸ ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਸਨਸ਼ੇਡ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸ਼ੇਡ ਜਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਸ਼ੇਡ ਤੁਸੀ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਠੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਟਾਵਲ : ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਟਾਵਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸੋਲਰ ਫੈਨ : ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਫੈਨ ਜਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗਰਮਾਹਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਕਿੰਗ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ AC ਚਲਾਏ ਵੀ ਇਹ ਠੰਡੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *